Az iskolaérettség kritériumai 3. - Kognitív terület érettsége

A kognitív terület megfelelő működése elengedhetetlen ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világot megismerjük, a minket érő információkat feldolgozzuk, és gondolkodási tevékenységet végezhessünk, mely által a megszerzett tudásunkat felhasználjuk. Ezek a képességek teszik lehetővé az értelmi működést.

Általános tájékozottság

Egy 6 éves gyermek általában már széleskörű ismeretekkel rendelkezik a világról. Ez azért fontos, hogy ebbe új ismereteket tudjon majd beépíteni az iskolai tanulás során. Ismeri a saját adatait, pl. el tudja mondani a teljes nevét, szülei nevét, lakcímét, születési dátumát, és azt, hogy mivel foglalkoznak a szülei. Ismeri az évszakokat, napszakokat, napok váltakozását. Enélkül bizonytalanságban, nyugtalanságban érezheti magát, az iskolai életre egyelőre még éretlennek bizonyul.

Figyelem koncentrációja

Az iskolakezdéshez közeledve a gyermekek figyelme kitartóbbá válik, képesek elmélyülni egy-egy játékban hosszabb ideig is, képesek végigvinni egy cselekvéssort anélkül, hogy egy újabb inger elterelné a figyelmüket. Vannak azonban olyan gyermekek, akik nehezen figyelnek tartósan egy dologra, gyakran váltanak tevékenységeket még ebben az életkorban is. A figyelem a gyermek számára lényes információkra való odafigyelés, a lényegtelen ingerek kiszűrése. Ha minden lényegtelen inger pl. madárcsicsergés elvonja a figyelmét, az komoly gondot okoz majd az iskolai tanulás során. Minden tanulási folyamat alapja, ha nem tudja megfigyelni a környezetét nem is fogja tudni utánozni. A 6-7 éves gyermekek 15 percig képesek figyelni egy feladatra. A tevékenységek gyakori váltásával fenntartható hosszabban is. Emelett az is lényeges, hogy a figyelmüket meg is tudják osztani és egyszerre több dologra tudjanak odafigyelni, pl arra amit mond a tanár néni és arra is, hogy közben ránézzenek a táblára és írjanak a füzetükbe. 

Vizuális észlelés, érzékelés

A vizuális észlelésben lassan oldódik az egyfókuszú figyelem, képessé válik a gyermek több tulajdonság egyidejű figyelembevételére, például forma, méret, felület, nagyság, szín, de egyúttal képes hatékonyan egybevetni az egyazon tárgyról különböző érzékszervi csatornákon befolyó információkat, gazdag tartalmú mentális reprezentációkat hozva létre. Az észlelési folyamatokban megnő a térbeli, és az egyes csatornák közötti integráció szerepe.

Gestalt-látás

Az olvasástanuláshoz szükséges képesség, amely meghatározza, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként, a betűket szóként érzékelni. Akinél még nem fejlődött ki, az nem fogja tudni összeolvasni a betűket, és ez sorozatos kudarchoz, tanulási nehézséghez vezethet nála.

Iránykövetés képessége 

Keze képes a gyors és hirtelen irányváltoztatásra. Mondanunk sem kell, hogy ez is az íráskészség alapja.

Alak-, szín-, forma-, és nagyságállandóság kialakulása 

Ha ez a képesség még nem kialakult, akkor a gyermek nem képes megfeleltetni a kis- és nagybetűket egymásnak, illetve nem tud nyomtatott szövegből írottat másolni. Ez betűfelismerési, betűtévesztési, helyesírási nehézségekkel járhat. A színeket és formákat felismeri és megnevezi, képes azokat egyeztetni is.

Alak-háttér megkülönböztetése

Ez a képesség azt segíti, hogy a gyerek el tudja választani a(z aktuálisan) fontos dolgokat a zavaró körülményektől. Ennek a képességnek a hiánya figyelemelterelődést okoz, ami rontja az iskolai megfelelés lehetőségét. Emellett fontos az azonosságok, különbözőségek felismerése is.

Auditív megkülönböztetés

Fontos, hogy a gyermek el tudja különíteni az egyes hangokat. Ha ez a képessége hiányos, az komoly helyesírási nehézségeket okozhat nála. 

Analizálás-szintetizálás

Előfeltétele az olvasás, írás megtanulásának. Azt jelenti, képes-e a gyermek hangokra bontani a szavakat, és a hangokból képes-e szavakat összerakni.

Átfordítási képesség 

Az egyik érzékelési síkon szerzett ismeret reprodukálása egy másik érzékelési síkon. Ilyen pl. amikor a látott, hallott, tapintott vagy emlékképként tárolt ismereteket képi formában jelenítjük meg, vagy az írással, ami tulajdonképpen egy jelsor. Ennek a képességnek a hiánya nehézséget okoz a tollbamondásnál, a szóbeli feleletnél és a rajzolás területén is.

Gondolkodási műveletek

Ez teszi lehetővé a beszédet, a fogalmak elsajátítását, a szabályok megfogalmazását, a problémák megoldását és a következtetések levonását. Alapvető, hogy felismerje az összefüggéseket, képes legyen elemi logikai műveleteket elvégezni, helyes ítéletet alkotni, a lényeget kiemelni.

Soralkotás képessége, ritmikus sor folytatása 

Ez a képesség azért fontos, mert az írás és az olvasás is egy betűsor „dekódolása”. Tehát enélkül a képesség nélkül egyetlen gyermek sem tud megtanulni írni és olvasni.

Emlékezet (vizuális- és auditív) fejlettsége, felidézés képessége

Alapvető fontosságú a tanuláshoz, az információk bevéséshez, későbbiekben történő felidézéséhez. Hiányosságai lehetetlenné teszik az ismeretek rendszerré szerveződését, meggátolják az alkotó felhasználást.

Számolási készség

Az iskolaérett gyerek képes egyesével növekvő sorrendben számlálni. A 10-es számkörben eligazodik. Tárgyak bevonásával tud elemi műveleteket, pl. összeadást vagy kivonást elvégezni. Ismeri a több-kevesebb-ugyanannyi fogalmát.

Ha bizonytalan vagy gyermeked érettségét illetően, segítünk felmérni gyermeked képességeit!

Jelentkezem iskolaérettségi vizsgálatra

Ha pedig már biztos vagy benne, hogy jól jön egy szakszerű felkészítés, a szeptemberben induló komplex iskolaelőkészítő foglalkozásunk részleteit és a jelentkezést itt találod!

Jelentkezem  iskolaelőkészítőre

További bejegyzéseink

Mindent az iskolaérettségről

Mindent az iskolaérettségről

Mikor számít iskolaérettnek a gyermek? Hova lehet fordulni, ha éretlennek látjuk? Mikor szükséges iskolaérttségi vizsgálat? A legfontosabb tudnivalókat szedtük számodra csokorba!

Iskolaéretlenség

Iskolaéretlenség

Sokszor bajban van a szülő, akinek gyermeke sorsáról kell döntenie: menjen-e iskolába vagy sem. Az internet, a baráti kör is tele van más és más véleménnyel, és az óvónő javaslatára igyekszünk hagyatkozni, de ott motoszkál bennünk a kérdés, jó döntést hozok?

Finommotorika

Finommotorika

Ha a Te gyermeked sem szeret rajzolni, kézműveskedni, nem a ceruzás feladatokkal érdemes próbálkozni! A ceruzahasználat erőltetése csak elveszi kedvét és ellenállást vált ki. Valószínűleg még nem elég erős a keze az eszköz használatához és nem elég fejlett a szem-kéz koordinációja. 

Kudarctűrés

Kudarctűrés

Miért baj, ha gyermeked nem viseli el a kudarcot? A kudarc egy olyan állapot, amikor nem érjük el kitűzött célunkat. Lehet ez egészen apró vagy nagyobb kihívás, cél is. Mindannyiunk számára -így a gyermekeknek is- fontos, hogy elsajátítsuk a kudarctűrés készségét.