Házirendünk

Kapcsolatfelvétel, bejelentkezés

A vizsgálatokra a weboldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével van lehetőség. Az űrlap beérkezését követően 1-2 napon belül valamelyik illetékes kolléganőnk telefonon fogja keresni a szülőt, hogy még részletesebben át tudjuk beszélni, milyen problémával fordulnak hozzánk, hogyan zajlik a diagnosztikai folyamat. Továbbá időpontot egyeztetünk a felmérésre. Amennyiben a gyermek már rendelkezik fél éven belül készült részletes, írásos szakvéleménnyel, úgy nem szükséges újabb felmérést készíteni.

Anamnézis lap letöltése

Fizetés

A vizsgálatok díjának 50%-át előre kérjük kifizetni bankkártyás vagy átutalásos fizetéssel. Erre az időpont foglalást követően a visszaigazoló e-mailben található linken van lehetőség. A fennmaradó összeget a felméréskor készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel van lehetőség rendezni.

A vizsgálati időpont a foglalt időpont előtt 24 órán belül van mód díjmentesen lemondani, módosítani. 24 órán kívüli lemondás esetén a befizetett összeget visszautaljuk. A 24 órán belüli módosítások esetén nincs mód az összeg visszafizetésére.

A foglalkozások díját egy éves vagy fél éves összegben határozzuk meg, amelyet havonta részletekben utalással szükséges rendezni, minden hónap 10. napjáig. Amennyiben a havidíj fizetése elmarad, a Képességfejlesztő Központ munkatársai felfüggesztik a gyermek terápiás ellátását annak befizetéséig.

Az éves / fél éves díjak foglalkozások és rendszerességük függvényében kerülnek kialakításra.

Lemondás

A szülőnek kötelessége lemondani a foglalkozást, amennyiben nem tud megjelenni gyermekével.

Egyéni terápiák esetén 2 havonta 1 hiányzás pótlása kérhető a terapeutával egyeztetve.

Pénzt nem áll módunkban visszafizetni!

Egyéb

A Képességfejlesztő Központ területén a foglalkozásokat hangoskodással vagy egyéb tevékenységekkel megzavarni tilos! Telefonjaikat állítsák néma üzemmódba!

A Képességfejlesztő Központ területén dohányozni, alkoholt fogyasztani tilos!

A foglalkozásokra pontosan érkezni szíveskedjenk! A foglalkozások pontosan kezdődnek, hosszabbításra nincs lehetőség. Késés esetén is a teljes óradíj megfizetése szükséges.

A gyermekek és szüleik a foglalkozások megkezdéséig kizárólag a váróhelyiségben/ öltözőben tartózkodhatnak, a váróhelyiségben/ öltözőben tartózkodó gyermekért, tanulóért a várakozási idő alatt a gondviselő felelős.

Gyermek nem tartózkodhat felügyelet nélkül a fejlesztő helyiségekben!Veszélyes tárgyakat a Központ területére hozni tilos!Értékeikért, a váróhelyiségben felejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

A Képességfejlesztő Központ eszközeit mindenki saját felelősségére használhatja, kizárólag a Központ valamely munkatársának felügyelet alatt.Rongálás, az eszközök nem rendeltetésszerű használata esetén a szülő köteles megfizetni az okozott kárt.

Étel/ital fogyasztása kizárólag a váróhelyiségben lehetséges.

Ügyeljenek a tisztaság megőrzésére!Utcai cipőben a fejlesztő helyiségekbe ne lépjenek be!

Fertőző beteg gyermek/szülő nem tartozkodhat a Képességfejlesztő Központ területén.

A házirendet a Képességfejlesztő Központba való belépéssel mindenki magára vonatkozóan elfogadja.

A házirend betartása kötelező!

Aki megsérti a házirendet, nem tanusít együttműködést a Képességfejlesztő Központ munkatársaival kitiltásra kerül.