A mosoly, ami számít

Vidámság. Szakszerűség. Komplexitás.

Időpontfoglalás

RÓLUNK

Mi az a Mosolykulcs?

A mosolykulcs egy gyermekek számára létrehozott képességfejlesztő központ, ahol szeretetben, vidám légkörben fejlődhetnek. A legfrissebb vizsgálati és terápiás eljárások, módszerek birtokában magas szakmai színvonalat biztosítunk.

Személetünket gyermekközpontúság jellemzi, a lehető legnagyobb mértékben igazodunk gyermeke egyéni igényeihez. Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, a foglalkozások játékos formában , a tevékenységek gyakori váltogatásával, így a motivációjuk folyamatos fenntartásával zajlanak.

Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel behozhatóak, megszüntethetőek a hátrányok. A terápia hatása már néhány hónap után látványos eredményt mutat!

VÁRJUK SZERETETTEL

Kérjen időpontot, ha a gyermeke:

NEM BESZÉL

PÖSZE

ROSSZUL HASZNÁLJA A RAGOKAT

MOZGÁSA ÖSSZERENDEZETLEN

HELYTELENÜL FOGJA A CERUZÁT

NEHEZEN JEGYEZ MEG DOLGOKAT

NEM ÉRTI AZ OLVASOTT SZÖVEGET

SZŰK A SZÓKINCSE

ÜGYETLEN A KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉGEKBEN

NEHEZEN TANUL VERSET, DALOKAT

LASSAN, SOK HIBÁVAL OLVAS

CSÚNYÁN, ROSSZ HELYESÍRÁSSAL ÍR

Időpontot kérek

ELSŐ LÉPÉS

Mi az első lépés?

Első teendőként a gyermekek képességeinek szakszerű felmérésére, vizsgálatára kerül sor, mely által pontos képet kapunk arra vonatkozóan, hogy mely képességterületen van elmaradása, és milyen mértékben. Ezt követően megbeszéljük a szülőkkel a kapott eredményeket, javaslatot teszünk a fejlesztés irányát, gyakoriságát illetően.

Fontos tisztában lennie gyermeke képességeivel! Ha bizonytalan benne, hogy gyermeke megfelelő ütemben fejlődik-e, vagy már valamely területen problémát észlelt javasolt szakemberhez fordulni.

VIZSGÁLATAINK

Logopédiai
vizsgálat

Iskolaérettség vizsgálat

Mozgásvizsgálat

Gyógypedagógiai vizsgálat

SZOLGÁLTATÁSAINK

Logopédia

A logopédiai terápia a beszédhibák korrigálására, megkésett beszédfejlődés esetén a beszéd beindítására, az anyanyelvi készségek fejlesztésére irányul, illetve vállaljuk a tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia) terápiáját, és ezek kialakulásának megelőzését prevenciós ellátás keretében, továbbá a beszédészlelési- beszédmegértési nehézségek kezelését.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

SZOLGÁLTATÁSAINK

TSMT terápia

A mozgás fejlesztő hatása kihat az egész személyiségre, elősegíti az érzelmi, értelmi és szociális területek fejlődését is.

Terápiáink a mozgás fejlesztésével érlelik az idegrendszert, fejlesztik a gyermekek képességeit.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

SZOLGÁLTATÁSAINK

Iskola előkészítő foglakozás

A gyermek akkor fogja sikeresen venni az iskola által támasztott követelményeket ha a képességek megfelelő fejlettségi szintjével rendelkezik. A foglalkozások során az egyes részképességek fejlesztése történik a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

SZOLGÁLTATÁSAINK

Gyógypedagógiai fejlesztés

A gyermekek egyéni képességeinek felmérését követően az elmaradottnak ítélt területek kerülnek fejlesztésre. Fejlesztendő terület lehet a mozgás, kommunkáció, megismerő (kognitív) területek.

Mindez a gyermekek igényeihez igazodva, játékos keretek között valósul meg egyéni vagy kiscsoportos formában.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pszichológia

A pszichés megsegítés során első körben a szülők segítségével térképezzük fel a problémát, mely megnehezíti a gyermek és a család mindennapjait. Ezt követően egyéni üléseken, kreatív és játékos formában ismerkedünk és dolgozunk a gyermekkel. A haladás irányát és mértékét, az esetleges házi feladatokat és javaslatokat szülőkonzultációk során lesz lehetőség átbeszélni.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

AMIT MI NYÚJTUNK

Pszichés megsegítés

SZOLGÁLTATÁSAINK

Baba-mama foglalkozások

A baba és a szülő együtt vesznek részt a foglalkozáson, játékos keretek között sok mozgásfejlesztő eszközzel, átmozgatjuk a babákat, fejlesztjük az idegrendszer működését, a nagy- és finommozgásokat, az észlelést és érzékelést. A mozgások mindig énekkel, mondókákkal kísértek a beszéd beindulásának segítése érdekében.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

SZOLGÁLTATÁSAINK

Autizmus specifikus terápia

Az autizmus a szociális-kommunikációs készségek, valamint a rugalmas gondolkodás minőségi fejlődési zavara. A foglalkozások keretein belül támogatást nyújtunk a gyermek, fiatal számára, szorosan együttműködve a közvetlen környezetével.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

SZOLGÁLTATÁSAINK

Szociális-kommunikációs készség fejlesztése

Az egyéni vagy csoportos foglalkozások fő célja a gyermekek szociális-kommunikációs, érzelmi és pszichés fejlődésének támogatása. A foglalkozások keretein belül szeretnénk segítséget, támogatást nyújtani azon családok számára, akik nehézséget tapasztalnak gyermekük beilleszkedésével, alkalmazkodásával, együttműködésével kapcsolatban, nehezen alakítanak ki társas kapcsolatokat, magatartási problémákkal küzdenek, esetleg gyermekkori agresszió vagy szorongás figyelhető meg náluk.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Vélemények

tsmt, tsmt eszközök, tsmt gyakorlatok
gyermekpszichológia, gyermekpszichológus
tsmt, tsmt eszközök, tsmt gyakorlatok
tsmt, tsmt eszközök, tsmt torna gyakorlatok
mosolykulcs képességfejlesztő központ, tsmt
gyermekpszhichológia, budapest pszhichológus
mosolykulcs képességfejlesztő központ, tsmt
logopédia, logopédus budapest
longitudinális vizsgálat
tsmt torna, tsmt, tsmt torna budapest, tsmt eszközök, tsmt torna gyakorlatok
megkésett beszéd
tsmt, tsmt eszközök, tsmt torna gyakorlatok
tsmt, tsmt eszközök, tsmt gyakorlatok

KAPCSOLAT

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

1. lépés: Töltsd ki a jelentkezési űrlapot

2. lépés: Felhívunk egy 10-15 perces telefonos konzultációra

3. lépés: Időpontot egyeztetünk

jelentkezés kitöltése

Elérhetőségeink

    • 1133 Budapest, Visegrádi u. 88.
    • +36 70 503 6520
    • mosolykulcs.kozpont@gmail.com

Nézz be közösségi felületeinkre is!

Facebook:

Instagram: